Doe de gratis offertecheck en wij gaan voor u kijken of we nog meer kunnen besparen.

Doe de offertecheck »

Spouwmuurisolatie kosten

Home » Blog » Spouwmuurisolatie kosten

Naast vloer- en dakisolatie bieden geïsoleerde spouwmuren meer wooncomfort en vooral een lagere energierekening. Niet ieder huis heeft echter een goed geïsoleerde spouwmuur, en sommige isolatiemethoden zijn verouderd. Opnieuw isoleren is dan uiterst zinvol om kosten te besparen.

Spouwmuren vormen als het ware de jas rond uw huis. Liefst is dat een dikke jas die de kou buiten houdt, dus heb je de spouw graag zo optimaal mogelijk geïsoleerd. Echter, zweten onder een slecht ventilerende jas is geen pretje. Dat werkt met (geïsoleerde) spouwmuren net zo. Je hebt ze het liefst wel goed ademend zodat vocht geen kans krijgt naar binnen te slaan.

Daar zijn verschillende materialen geschikt voor, met hoogwaardige eigenschappen. Daar hangt een prijskaartje aan, eveneens afhankelijk van de wijze van aanbrengen en de mogelijkheden daartoe. Eenmaal aangebracht blijkt het echter een goede investering die snel is terugverdiend. De energierekening gaat omlaag.

Wat is een spouwmuur?

Laten we bij het begin starten en eerst kijken wat een spouwmuur nu eigenlijk is. Een spouwmuur bestaat uit twee muren met daartussen een spouw. Zie het als een binnenmuur en een buitenmuur met daartussen een open ruimte. Deze constructie zou ervoor moeten zorgen dat vochtdoorslag van buiten naar binnen voorkomen wordt en dat dit isolerend werkt.

De meeste woningen die in de twintigste eeuw zijn gebouwd hebben zo’n spouw. Woningen van voor die tijd kennen vaak slechts één muur. Die zijn ‘enkel-steens’ gebouwd. U kunt zich voorstellen dat als er regen tegenaan slaat, de muur veel vocht te verwerken krijgt en dit vocht naar binnen kan slaan. Het gevolg is schimmelvorming aan de binnenkant. Met een spouw, een ruimte tussen twee muren, krijgt het vocht de kans te verdampen voordat het de binnenmuur bereikt. Daarvoor worden er onderin spouwmuren ook ventilatiegaten aangebracht. Toen isolatie nog nauwelijks aan de orde was, was een spouwmuur daartoe de  enige mogelijkheid.

Is een spouwmuur isolerend?

Tot zover de functie van een spouwmuur, maar daarmee is een huis nog niet echt geïsoleerd. Een spouwmuur blijft immers koud, de spouw bevat koude lucht. Als dat gaat stromen voelt dat als tocht. Bovendien blijft in dit geval ook de binnenmuur koud. Wie een oud huis heeft, bijvoorbeeld een huis uit de jaren dertig van de vorige eeuw, is zich meestal wel bewust van het feit dat er weliswaar gebouwd is met een spouwmuur, maar dat er weinig tot geen isolatie bij de oorspronkelijke bouw is toegepast. Dat kan tot enorm veel warmteverlies leiden.

Huizen die minder oud zijn, van na 1980 bijvoorbeeld, zijn gebouwd met gebruikmaking van spouwmuurisolatie. Dat heel oude huizen beter af zijn met isolatie, staat buiten kijf. Maar is het bij huizen van na 1980 zinvol nu opnieuw spouwmuurisolatie aan te brengen? In beide gevallen is het zinvol. Of het nu gaat om isoleren of na-isoleren.

Welke muren komen in aanmerking voor spouwmuurisolatie?

Wordt de ruimte tussen de buiten- en de binnenmuur, de spouw, geïsoleerd dan is er sprake van spouwmuurisolatie. Dat gebeurt met verschillende materialen met specifieke eigenschappen. Het laat zich raden dat dit bij een groot aantal huizen die tussen het begin van de twintigste eeuw en 1980 zijn gebouwd, nog altijd een lege spouw is. Daar is geen isolatie in aangebracht. De spouw is veelal een ruimte van zo’n vijf centimeter dik. Meer moderne huizen hebben een iets ruimere spouw. Het te gebruiken materiaal en het aantal vierkante meters zijn onder andere bepalend voor de prijs.

Leeftijd van de woning

 • voor 1900: geen spouw
 • tussen 1900 en 1980: spouwmuur zonder isolatie
 • na 1980: spouwmuur met isolatie

Voordat we over de vierkante meters praten, is het allereerst belangrijk om te kijken naar de woning die u bewoont. Is dit een woning van voor 1900? Een woning van tussen 1900 en 1980? Of heeft u een woning van na 1980? Dat geeft al een eerste indicatie voor de staat van de muren en of er een spouw aanwezig is en zo ja, of deze wel of geen isolatie bevat. Bij twijfel kunt u vaak wel aan de dikte van de buitenmuur zien of er sprake is van een spouwmuur. Even bij een buitendeur meten. Is de dikte minder dan 24 centimeter dan kun je ervan uitgaan dat er geen sprake is van een spouwmuur. Is deze er wel dan zegt de leeftijd van de woning iets over of deze wel of niet geïsoleerd is.

Let op de leeftijd van eerdere spouwmuurisolatie

Let wel: ook al is er sprake van een geïsoleerde spouwmuur, er kan nog altijd sprake zijn van een slechte isolatie doordat het materiaal waarmee dit is gebeurd, sterk verouderd is en bijvoorbeeld verpulverd is, is ingezakt en zich louter nog aan de onderkant van de muur bevindt.

Kortom; is er een spouwmuur aanwezig dan is er altijd de mogelijkheid voor het isoleren hiervan of het opnieuw isoleren. Ook als er al eerder isolatie is aangebracht. Soms moet dat gewoonweg opnieuw gebeuren met nieuwe materialen die veel beter isoleren.

Spouwmuren goed isoleren vraagt om expertise van vaklieden

Spouwmuren isoleren

Als het dan zover is dat u besluit de spouwmuren te laten isoleren, komt er eerst een expert kijken hoe de conditie van de muren is. Dat vindt plaats door middel van een endoscopisch onderzoek. Er worden kleine gaten in de muur geboord zodat er in de spouw gekeken kan worden.

Conditie van de spouwmuur

 • is de spouw schoon
 • zit er oud isolatiemateriaal
 • zijn de voegen in orde
 • is de gevel in goede conditie
 • is er voldoende ventilatie aanwezig

Oude spouwisolatie verwijderen

Het kan noodzakelijk zijn om oude spouwisolatie te verwijderen voordat er nieuw isolatiemateriaal kan worden aangebracht. Het is niet altijd aan te raden om zonder het wegnemen van het oude materiaal, het nieuwe erin aan te brengen.

Het oude materiaal kan worden weggehaald door op sommige plekken een gevelsteen te verwijderen. Door deze opening wordt het oude materiaal naar buiten gezogen, maar niet nadat de oude boorgaten opnieuw dienstdoen als blaasgaten. Door hier opnieuw op te blazen, kan gemakkelijk het oude materiaal uit die gecreëerde opening worden gezogen. Via de bestaande gaten wordt dan het nieuwe materiaal in de schone spouw aangebracht.

Als al deze aspecten in orde zijn, kan met het (opnieuw) isoleren worden begonnen. Afhankelijk van de staat van de spouwmuur wordt gekozen voor een bepaald isolatiemateriaal. Dit kan zijn:

 • minerale wol soorten (glaswol) – Knauf Supafil
 • EPS korrels – HR++ grijze EPS korrels
 • schuimsoorten (PUR) –
 • minerale wol soorten (glaswol) – Knauf Supafil
 • EPS korrels – HR++ grijze EPS korrels
 • schuimsoorten (PUR) – Enverifoam

Knauf Supafil is een vorm van glaswol die andere eigenschappen heeft dan de oorspronkelijke glaswol die voorheen voor isolatie werd gebruikt. Knauf Supafil kent een andere vezelstructuur waardoor deze niet inklinkt of inzakt. Het houdt bovendien vocht beter op afstand. Het vocht dat de buitenmuur bereikt kan niet naar de binnenmuur doordringen. Het is een duurzaam materiaal dat zijn sterke isolerende eigenschappen behoudt.

De prijs ligt tussen de €15 en €18 per vierkante meter.

EPS korrels zijn van kunststof. Dit zijn de bekende polystyreenkorrels of parels. Met een blaastechniek en door verhitting worden de polystyreenkorrels als het ware opgeblazen en ontstaan de EPS korrels. Daardoor zijn ze niet alleen zeer licht van gewicht geworden, maar bevatten een hoeveelheid lucht die sterk isolerend werkt. Ze bevatten ook grafiet dat een nog betere isolatiewaarde bewerkstelligt. Als de korrels in de spouw worden gespoten wordt daar ook een bindmiddel aan toegevoegd. Na het drogen vormen alle korrels met het bindmiddel een stevige isolatieplaat.

De prijs ligt tussen de €15 en €18 per vierkante meter.

Enverifoam is een schuim dat bestaat uit koolstof, stikstof, waterstof en zuurstof, en in vloeibare vorm in de spouwmuur wordt gegoten. Daarna verandert het in een schuim dat flink uitzet en de spouw optimaal vult. Ook heel geschikt voor woningen met nog een ‘oude isolatie’ (isolatie vanaf de bouw), mits er voldoende ‘overige’ ruimte in de spouw aanwezig is. Het dicht alle kieren en naden en biedt op deze manier een optimale isolatie. Het is minder tot niet geschikt voor muren die gebouwd zijn met zeer poreuze gevelsteen (betonstenen of kalkzandsteen). Envirofoam ruik je niet en is waterafstotend. Eenmaal in de muur gespoten wordt een zogenoemde harder toegevoegd die het materiaal laat stollen. Hierdoor ontstaat er een hechte isolatieplaat. Het uitharden neemt gemiddeld twee tot drie weken in beslag.  

De prijs ligt tussen de €25 en €30 per vierkante meter.

Vraag een gratis adviesgesprek aan!

Wilt u meer informatie over de isolatie mogelijkheden met Icynene? Wilt u weten hoeveel voordeel het u oplevert? Wij rekenen het graag voor u uit. Neem contact met ons op en vraag een advies op maat aan. Natuurlijk geheel vrijblijvend.

Hoe vindt het isoleren plaats?

Aan de hand van een vast boorpatroon worden er gaten in de muur geboord waardoor het materiaal in de spouw wordt gespoten of gegoten. De gaten worden erna weer gedicht.

Spouwmuurisolatie kosten en opbrengsten

De isolatie-opbrengst van het isoleren van spouwmuren is onder andere afhankelijk van welke soort woning u bewoont. Ook de dikte van de spouw speelt een rol. Hoe dikker de isolatielaag, hoe hoger de isolatiewaarde wordt. De kosten zijn afhankelijk van onder andere de werkwijze en het materiaal dat ingezet wordt. We zetten het een op rij.

Kosten zijn afhankelijk van:

 • soort woning
 • aantal muren

Gaat het om een vrijstaand huis, een twee-onder-een kapwoning een tussenwoning of een hoekwoning? Het aantal te isoleren muren speelt uiteraard een rol.

 • oud isolatiemateriaal verwijderen

De kosten van het oude isolatiemateriaal verwijderen komt meestal neer op €20 tot €30 per vierkante meter. Het aantal vierkante meters en het te verwijderen materiaal bepalen dan mede de prijs.

 • dikte van de spouw

De kosten van nieuwe spouwmuurisolatie heeft eveneens te maken met hoeveel materiaal er in de spouw terecht komt.

 • grootte van voegen en mogelijkheid boorgaten

De grootte van de te boren gaten bepaalt uiteindelijk hoeveel isolatiemateriaal er binnen een bepaalde tijd in de spouw gespoten kan worden. Hoe ruimer de gaten, hoe makkelijker er sneller er grote hoeveelheden isolatiemateriaal in gespoten kan worden.

 • bereikbaarheid muurdelen

Soms is het lastig een muur te bereiken, een andere keer kunnen de vaklieden er gemakkelijk bij. Dat bepaalt mede de werktijd.

Meestal is de investering binnen drie jaar terugverdiend

Spouwmuurisolatie kosten en subsidie

Veelal verdient u de investering van het laten isoleren van spouwmuren al binnen een paar jaar terug. De kosten liggen tussen de 15 en 18 euro per vierkante meter voor glaswol en EPS korrels en tussen de 25 en 30 euro voor het foam. Afhankelijk van bovenstaande aspecten komt daar een totaalprijs uit.

Voor alle genoemde materialen geldt dat daar subsidie voor te krijgen is. Er is echter wel een aantal voorwaarden. Zoals dat er meerdere isolerende trajecten moeten worden ondernomen.  Er moet een minimum van vijftien vierkante meter spouwmuur worden geïsoleerd en er moet een minimale isolatiewaarde worden behaald. Onze experts kunnen u daar goed over informeren. Al met al volgt er een totaalplaatje dat helderheid biedt over de investering, de uiteindelijke opbrengst in wooncomfort en de kostenbesparing op uw energierekeningen.

Maak gebruik van onze offertechecker!

Heeft u een offerte van een isolatie partij liggen en toch behoefte dat er nog even naar gekeken wordt? Maak dan gratis en vrijblijvend gebruik van onze offertechecker. Wij kijken zeer zorgvuldig en kritisch naar de offerte die u gekregen heeft en kunnen u wellicht een betere aanbieding doen.

Waarom onafhankelijk isolatie advies

Onafhankelijk en eerlijk advies

Meest complete productaanbod

10 jaar garantie

De beste producten voor de beste prijs

Echte vakidioten met meer dan 20 jaar ervaring