Doe de gratis offertecheck en wij gaan voor u kijken of we nog meer kunnen besparen.

Doe de offertecheck »

Vloerisolatie kruipruimte

Home » Blog » Vloerisolatie kruipruimte

Vloerisolatie kruipruimte

Vloerisolatie vanuit de kruipruimte een onderwerp waar wij op onze website enorm veel vragen over krijgen. Vragen zoals welke methodieken kan ik toepassen? Verstikt het isoleren van een houten vloer met schuim de vloer niet? Is bodem isolatie net zo zinvol als het isoleren van de onderzijde van de vloer? Kan ik zelf mijn vloer isoleren? Door een wildgroei aan informatie over dit onderwerp is er voor veel woningbezitters niet te filteren welke informatie juist is en welke onjuist. Een mooie aanleiding voor ons om hier eens een artikel met de juiste onderbouwde informatie over te schrijven voor onze kennisbank!

Bent u straks na het lezen van dit artikel benieuwd geworden welke vorm van vloerisolatie vanuit uw kruipruimte isolatie voor u geschikt is en wilt u hier een advies en offerte voor? Wij helpen u graag! Vraag vrijblijvend een advies en offerte aan via de volgende link: https://onafhankelijkisolatieadvies.nl/contact/

Waarom is vloerisolatie kruipruimte isolatie zo belangrijk?

Om woningen energetisch te upgraden, of te wel te isoleren, is het in eerste instantie belangrijk de schil van de woning te onderzoeken op onnodig en ongewenst energieverlies. Immers energie die in de vorm van warmte niet onnodig de woning verlaat, is de eerste winst.

Bij het inspecteren van de schil van de woning op warmtelekken, wordt gekeken naar de buitenmuren, gevelelementen en spouwmuren, de toegepaste beglazing en het dak. In Nederland, waar het bouwen met een kruipruimte algemeen is toegepast, vraagt ook een beoordeling van warmteverlies via de vloer de aandacht.

Er zijn veel misverstanden en fabels die een objectieve keuze om de woningvloer energetisch te upgraden moeilijk maakt. In dit artikel willen we een wegwijzer geven om te helpen te begrijpen welke aspecten bij vloerisolatie een rol spelen. Dit  om een goede keuze te kunnen maken voor het systeem welke het beste past voor de specifiek door u te beoordelen situatie als eindgebruiker of adviseur naar derden.   

Het treffen van energetische maatregelen wordt niet alleen ingegeven vanuit energie en kostenbesparing. Ook het comfort is hierbij belangrijk. De voeten worden wel eens de thermometer voor ons comfortgevoel genoemd. Bij een overdreven hoge luchttemperatuur in de woonkamer van 23 ⁰ C. en koude voeten, voelen we ons niet behaaglijk. In tegenstelling hiertoe is bij een luchttemperatuur van 19 ⁰ C. en warme voeten eerder sprake van een comfortabele leefomgeving. De keuze voor het isolatiesysteem kan hier invloed op hebben. Daarom willen we de isolatie technische kanten van diverse systemen om warmteafgifte aan de kruipruimte te minimaliseren onder de loep nemen.

Zelf vloerisolatie aanbrengen in de kruipruimte

Voor sommige handige huizenbezitters is het vaak een uitdaging om te proberen de uitvoering zelf ter hand te nemen. In sommige gevallen is dit goed mogelijk, mits men rekening houdt met enkele essentiële uitvoeringsdetails. Hierbij dient men bijvoorbeeld te denken aan een juiste materiaalkeuze. Dekens van minerale wol zoals steen- of glaswol zijn vaak minder geschikt. Dit omdat deze materialen niet geschikt zijn bij oppervlaktecondensatie die in de kruipruimte op de onderzijde van het isolatiemateriaal kan ontstaan. Dit in tegenstelling tot kunststof platen als PS, PUR of PIR.

Zelf aangebrachte EPS platen onder een houten vloer

Een ander aandachtspunt is het isoleren en sluiten van de randaansluiting op buitenmuren. Indien hier niet nauwkeurig wordt gewerkt, kan er een koudebrug ontstaan ter hoogte van de plinten in de woonomgeving. Als op de plaats waar in de afbeelding een temperatuur van 14,5 ⁰C. is aangegeven de temperatuur te ver daalt, kan hier langdurig condensatie ontstaan met als gevolg dat hier schimmelvorming kan optreden. Om dit, en een luchtdichte aansluiting te krijgen, wordt bijvoorbeeld bij gespoten isolatieschuim 30 cm van de funderingsranden vanuit de vloer mee gespoten. Bij ander systemen, en bij het zelf aanbrengen van vloerisolatie vanuit uw kruipruimte, wordt hieraan vaak geen of onvoldoende aandacht besteed.

In de praktijk blijkt dat zelfs aannemers in de reguliere bouw [ontwerp]fouten worden waargenomen bij het isoleren van kruipruimte vloeren. Het is dan ook aan te bevelen om een kundig isolatie expert te raadplegen en een advies te vragen voor de voor u beste keuze van eventueel zelf aan te brengen vloerisolatiesystemen. Indien u kiest om een bouwkundig aannemer dit te laten verzorgen, is er de mogelijkheid om door een isolatiedeskundige het bestek op te laten stellen en de opleveringskeuring te laten doen.

Kosten van vloerisolatie vanuit de kruipruimte

Een vraag die snel gesteld wordt is, wat kost het isoleren van de kruipruimte? Gemiddeld kost het isoleren van de kruipruimte tussen de € 25,- en € 35,- per m2, deze prijzen zijn op basis van isolatiewaardes die op dit moment worden aangeboden om in aanmerking te komen voor subsidie. Toch kost het isoleren van de kruipruimte feitelijk niets, het levert zelfs geld op! Natuurlijk betekent dit niet dat kruipruimte isolatie gratis wordt aangebracht, maar het is een investering die in principe voor de rest van de levensduur van de woning energie bespaart. Nadat de investering is terugbetaald, gaat het jaar na jaar geld gaat opleveren. Soms zijn er zelfs zeer voordelige leningen beschikbaar om de investering te financieren.

Dus in feite is meer interessant; wat is de terugverdientijd voor het isoleren van de vloerisolatie in de kruipruimte.

De investeringskosten, vaak minus subsidie, hangen sterk af van het gekozen systeem en de complexiteit van het aanbrengen.

Houdt altijd in gedachten dat bij vloerisolatie, behalve het besparen op energiekosten en het verminderen van uitstoot van broeikasgassen, bij vloerisolatie de toename van uw leefcomfort enorm kan zijn

De onderstaande invloeden hebben effect op de atmosferische omstandigheden in de kruipruimte, en daarmee op de thermisch isolerende aspecten.

Negatieve invloeden vanuit de kruipruimte op de woning scheidende vloer zijn;

  • Koude transport vanuit de bodem
  • Comfortverlies door koudeuitstraling van de vloer
  • Koude transport via de funderingsmuren
  • Toevoer koude buitenlucht via de kruipruimteventilatie openingen
  • Toevoer van vochtige lucht vanuit de kruipruimte
  • Binnendringen van radioactieve gassen zoals radon en thoron[1]

https://www.milieucentraal.nl/huis-en-tuin/gezonde-leefomgeving/radongas-en-thoron-in-huis/

https://mens-en-gezondheid.infonu.nl/diversen/135164-radon-straling-en-gezondheid.htmlhttps://www.ggdzl.nl/burgers/milieu-en-gezondheid/radon-en-thoron/

https://www.ggdzl.nl/burgers/milieu-en-gezondheid/radon-en-thoron/

Naast de beste oplossing om een hoge thermische schil te creëren om warmte verlies te voorkomen, is het maximaal elimineren van deze negatieve invloeden een goed uitgangspunt bij de keuze en realisatie van het systeem.

Belangrijk is dat naast goede thermisch isolerende eigenschappen om warmteverlies te voorkomen, ook de luchtdichtheid van de vloer een belangrijke rol speelt. Voor nieuwbouw woningen is niet voor niets de eis opgenomen dat de woning scheidende vloer luchtdicht moet zijn. Rookproeven in oudere woningen hebben aangetoond dat ook conventionele betonnen vloeren alles behalve luchtdicht zijn en er openingen zijn waardoor lucht uit de kruipruimte kan binnendringen in de leefomgeving. Leidingdoorvoeren en de aansluitingen op wanden en muren zijn hiervoor vaak verantwoordelijk.


Vloerisolatie kruipruimte met schelpen

Soms wordt de suggestie gedaan om met schelpen als vloerisolatie in de kruipruimte te isoleren.

Vaak worden dan voordelen als duurzaamheid als argument gebruikt. Als isolatiemiddel zien veel specialisten dit niet als een goed werkende te adviseren toepassing.

De isolerende werking wordt gebaseerd op de werking van stilstaande lucht tussen de schelpen. Aangezien de lucht niet “opgesloten” zit tussen de schelpen en bijvoorbeeld door thermische convectie kan bewegen, is het te verwachten resultaat vaak teleurstellend.

Als er ook nog regelmatig water in de kruipruimte staat, is de isolerende werking volledig verwaarloosbaar, en blijft alleen een vochtregulerende werking door het systeem voor de kruipruimte over.

Kruipruimte isoleren schelpen
Kruipruimte isolatie met natuur schelpen

Kruipruimte isolatie onder houten vloer

Over de meest efficiënte manieren van vloerisolatie van houten vloeren in de kruipruimte bestaan verschillende meningen. Soms zijn deze gekleurd door commerciële belangen of door een gebrek aan kennis van de hieraan verbonden bouwfysische processen.

Bij het voornemen de vloerisolatie in de kruipruimte aan te brengen denken we in eerste instantie aan het voorkomen van warmteverlies door te voorkomen dat warmte wordt getransporteerd naar de koude kruipruimte. Dit, door het aanbrengen van een goed isolerende laag tegen de vloer.

Minder aandacht is er voor warmteverlies bij houten vloeren doordat via kleine openingen in de vloer (koude) lucht vanuit de kruipruimte het woonvertrek in trekt. De kruipruimte moet worden geventileerd met buitenlucht, die juist in de winter koud is. Sommigen denken dat dit verschijnsel van warmteverlies door openingen in de vloer minimaal is. Rookproeven hebben aangetoond dat we serieus rekening moeten houden met dit verschijnsel. Hierbij komt nog dat blootstelling aan de lucht uit de kruipruimte niet gezond is.

Het is daarom belangrijk om bij de keuze van het isolatiemateriaal hiermee rekening te houden en te proberen voor een totaaloplossing te kiezen. Je doet dit door naast een thermisch isolerende laag ook een luchtdichte laag tegen de vloer aan te brengen.  Een isolatiesysteem die beide eigenschappen, een hoge isolatiewaarde en een goede luchtdichte afsluiting van de kruipruimte, het best waarborgt, is het aanbrengen van een ter plaatse gespoten polyurethaanschuimlaag.

Sommigen denken dat deze isolatiewijze niet toepasbaar is voor houten vloeren, omdat het hout wordt afgesloten en daardoor “verstikt” en opgesloten vocht niet kan uittreden. Om een weloverwogen keuze te kunnen maken is het belangrijk om de bouwfysische processen die spelen bij deze systeemkeuze te begrijpen.

De vragen die beantwoord moeten worden zijn [a] of de aangebrachte isolatielaag het hout daadwerkelijk verstikt. [b] en wat er gebeurt met vocht wat in het hout zit op het moment dat de isolatielaag wordt aangebracht.

Het idee van het verstikken van hout, heeft te maken met de foute veronderstelling dat een dampdichte laag aangebracht op hout, vochttransport verhinderd. De vraag is of de aangebrachte isolatielaag dampdicht is. Misschien denkt u, maar even hiervoor is gezegd dat de isolatielaag juist een luchtdichte functie heeft. Dat is juist! Echter dampdicht en luchtdicht zijn verschillende eigenschappen. 

Luchtdicht voorkomt dat een luchtstroom tussen de kruipruimte en de woning kan ontstaan. In de kruipruimte is de luchtdruk, onder invloed van de ventilatieopeningen met buiten, groter dan in de woning. Een gat in de vloer zal dan ook aanvoelen als tocht.

Dampdichtheid voorkomt dat damp die in de lucht aanwezig is, getransporteerd kan worden. De vraag is nu, is de polyurethaan laag zowel luchtdicht als dampopen? Ja, dat is zeker het geval. De juiste polyurethaan schuimen hebben vrijwel hetzelfde dampopen karakter als dat van de meeste hout soorten. Doordat damptransport altijd van warm naar koud loopt kan waterdamp de houtenvloer constructie door de PUR laag verlaten. Simpel gezegd vocht (waterdamp) kan de vloer wel uit maar niet via de kruipruimte weer de vloer in.

Kruipruimte isoleren houten vloer met PUR luchtdicht maar damp open

Daardoor zijn dit soort systemen voor houten vloeren het meest aangewezen isolatiesysteem. Het isoleert uitstekend tegen warmteverlies, het sluit de kruipruimte luchtdicht af van de woning en als laatste wordt het hout prima beschermd tegen vocht doordat de laag werkt als een soort verf of coating laag tegen indringend vocht door de capillaire werking van hout. Hierdoor wordt het hout feitelijk geconserveerd alsof het van een verflaag is voorzien en blijft het veel langer in goede conditie.

Kruipruimte isoleren met PUR

Wanneer kiest men vanuit een meest effectief systeem voor bodemisolatie en wanneer voor vloerisolatie?

De keuze die men kan maken hangt vaak af van de voor de specifieke situatie mogelijke  technische omstandigheden. Hierbij valt te denken aan de bereikbaarheid van de kruipruimte,  de hoogte van de ruimte tussen de vloer en de bodem, de soort vloer en de fysische en klimatologische omstandigheden van de kruipruimte in relatie tot de vloer en vloerbedekking. Een kruipruimte hoogte van bijvoorbeeld 30 cm maakt werken in de kruipruimte nagenoeg onmogelijk waardoor de systeemkeuze aanzienlijk wordt beperkt.

Algemeen wordt vloerisolatie effectiever beoordeeld dan bodemisolatie  Milieu Centraal bijvoorbeeld adviseert bodemisolatie alleen als het isoleren van de onderkant van de vloer niet mogelijk is.[1] De reden hiervoor is dat andere systemen meer verlies opleveren.

[1] https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/isoleren-en-besparen/bodemisolatie/

De ruimte tussen de isolatielaag en de vloer wordt geventileerd met buitenlucht. Dit mag na het aanbrengen wel enigszins worden beperkt, maar niet helemaal worden afgesloten zodat er toch toetreding van een aanzienlijke hoeveelheid kou zal ontstaan.  Ook de funderingsmuren geven koude af aan de ruimte tussen het isolatiemateriaal en de woningvloer. Samenvattend mag worden aangenomen dat het aanbrengen van bodemisolatie een gunstig effect zal hebben op het energieverlies en de stookkosten, alleen niet de meest effectieve methode is als ook uitvoeringstechnisch de mogelijkheid bestaat om vloerisolatie aan te brengen. Bij steenachtige vloeren is het belangrijk dat warmte wordt opgevangen en gebufferd in de steenachtige vloer en afgifte naar de kruipruimte zoveel mogelijk wordt voorkomen. Doordat bij gespoten schuimsystemen de isolatie zonder tussenluchtlaag direct tegen de vloer wordt aangebracht is, hierdoor van dergelijke systemen het meeste rendement te verwachten.    

Voor meer informatie hoe wij u kunnen helpen met een vloerisolatie doormiddel van PUR op onze pagina via de volgende link:

https://onafhankelijkisolatieadvies.nl/kruipruimte-isolatie/

Kruipruimte isoleren subsidie

Op het isoleren van kruipruimtes is via het RVO subsidie aan te vragen. Hiervoor zijn er wel een aantal voorwaarden. Ten eerste moet vloerisolatie i.c.m. met een tweede isolerende maatregel worden uitgevoerd. Daarnaast moet er voor vloer isolatie minimaal 25m2 aan isoleerbare oppervlakte isolatie met een minimale isolatiewaarde van 3,5m2 K/w aangebracht worden. Voor vloerisolatie is er € 7,- per aangebrachte m2 isolatie subsidiabel.

Voor het isoleren van de bodem van een kruipruimte is een subsidie van € 4,- per m2 mogelijk. Het materiaal moet een minimale isolatiewaarde hebben van rd 3,5m2 K/w en er moet minimaal 25 m2 isoleerbare oppervlakte geïsoleerd worden.

meer informatie over subsidie en de maatregelen lijst kunt u vinden op : https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde/woningeigenaren

Wij helpen u graag verder met isolatie subsidie op de via de volgende link met meer informatie over isolatie subsidie: https://onafhankelijkisolatieadvies.nl/rvo-subsidie-op-woning-isolatie/https://onafhankelijkisolatieadvies.nl/rvo-subsidie-op-woning-isolatie/

Verschil tussen PUR isolatie en EPS bodem isolatie

Soms worden de begrippen vloer en  bodemisolatie ten onrechte door elkaar gehaald. Dit is niet wenselijk omdat er significante verschillen in effect van de toepassing bestaan. De wijze waarop het systeem wordt aangebracht maakt het kenmerkend verschil tussen vloerisolatie en bodemisolatie.

Bij bodemisolatie wordt het isolerend systeem aangebracht op de bodem van de kruipruimte of iets hierboven. Bij vloerisolatie in de kruipruimte wordt het systeem direct tegen de onderzijde van de vloer aangebracht.

EPS isolatie op de bodem

De isolatielaag wordt anders dan rechtstreeks tegen de onderzijde van de vloer in de kruipruimte aangebracht. Hiervoor zijn systemen toepasbaar als kunststofkorrels op de bodem van de kruipruimte, kussens voorzien van isolerende kunststofchips of korrels of een folie die in de kruipruimte tussen de vloer en de bodem wordt gespannen.

PUR vloerisolatie

PUR vloerisolatie is een systematiek is inmiddels de algemene benaming voor het isoleren van de onderzijde van de vloer met schuim. Echter zijn er verschillende PUR varianten. PUR isolatie heeft de laatste jaren een nogal negatieve reputatie gekregen. Vaak ten onrechte! Een goede systeemverwerker zorgt ervoor dat hij enkel met de juiste grondstoffen en machines werkt. Door de juiste verwerkingsrichtlijnen aan te houden is het isoleren met PUR schuimen 100% veilig!

Daarnaast staat de ontwikkeling van Polyurethaan schuimen (PUR) niet stil. Diverse fabrikanten hebben PUR schuimen ontwikkeld waarbij de vluchtige gassen HKF’s vervangen zijn door de neutrale HFO blaasmiddelen. Dit is nodig omdat standaard PUR schuimen met HFK’s na 2023 niet meer verwerkt mogen worden omdat deze meer milieubelasting met zich mee brengt tijdens de verwerking dan is toegestaan vanaf 2023. Omdat het isoleren van vloeren doormiddel van gespoten schuimen in veel gevallen de beste manieren is zijn deze producenten met de zogenaamde HFO varianten gekomen. Hoogwaardige schuimen zoals BASF LWP Elastospray en PLixxent Plixxopol zijn ideale oplossingen als het gaat om neutrale schuimen met een enorm hoge isolatie waarde welke geen nadelige effecten hebben voor bewoner als systeem verwerker.

Vloerisolatie kruipruimte

Kiezen tussen bodemisolatie en vloerisolatie

Als bij een hoogte tussen de 30 en 50 cm is het te overwegen om de kruipruimte uit te laten graven of uit te zuigen om het aanbrengen van vloerisolatie alsnog mogelijk te maken. Er zijn bedrijven die het uitdiepen en bereikbaar maken van kruipruimtes aanbieden.

Meer informatie over vloerisolatie middels boven genoemde systemen kunt u op onze website vinden middels de volgende link: https://onafhankelijkisolatieadvies.nl/kruipruimte-isolatie/

Vloerisolatie kruipruimte met folies of dekens

Naast het vloerisolatie kruipruimte met schuimen als ondervloerisolatie zijn er nog mogelijkheden om ondervloer isolatie met folies of zakken in de kruipruimte aan te brengen. Deze systemen zijn in de eerste plaats te verdelen in systemen welke op de bodem worden aangebracht en systemen die in de kruipruimte worden gespannen als  reflecterende folies of noppenfolies.

Kenmerkend voor dit soort systemen is, dat de effectiviteit mede wordt bepaald door de randvoorwaarden om het aan te brengen. Vaak zijn dergelijke systemen in een laboratorium opstelling getest op het te realiseren isolerend vermogen. Doordat de werkelijke installatie in de praktijk vaak afwijkt, door ongunstige installatiecondities, is de vraag gerechtvaardigd of de beoogde isolatiewaarde in de praktijk wel gehaald kan worden.    

Een van de leveranciers van een dergelijke folie, vergeleek de werking met die van een thermosfles, waarin een warme vloeistof langdurig op temperatuur blijft.  

Kruipruimte isoleren met TonZon
Kruipruimte isoleren met isodekens

De praktijk leert, dat als de dop maar even niet goed op zo’n thermosfles zit, de koffie koud gedronken moet worden. Derhalve is het bij dergelijke systemen noodzakelijk ook bij verticaal lopende leidingen een 100% afdichting te creëren om het systeem werkend te krijgen.

Een bijkomend probleem bij dergelijke systemen is, dat als er door derden werkzaamheden in de kruipruimte uitgevoerd moeten worden, zoals aan gas, water, riool of elektriciteitsleidingen, het systeem [gedeeltelijk] gedemonteerd moet worden. De praktijk leert dat het hierna moeilijk weer goed geïnstalleerd wordt. Algemeen moet gesteld worden dat, aangezien de werkhoogte in de kruipruimte goed moet zijn, en hierdoor vloerisolatie meestal ook een mogelijke keuze is, dit soort systemen over het algemeen niet de eerste keus zijn, zoals ook uit het advies van Milieu Centraal blijkt.

Deze methodiek heeft de volgende uitvoeringsbeperkingen:

Bouwkundige beperkingen maken het luchtdicht aanbrengen van de systemen soms bijna onmogelijk.

Leidingdoorvoeren zijn zeer moeilijk af te werken

Muuraansluitingen van de folie laat soms te wensen over, zodat de beoogde doelstellingen niet kunnen worden gerealiseerd

De eerder gedane vergelijking met een thermosfles waarbij de dop openstaat, waardoor van een efficiënte warmteweerstand geen sprake is, wordt hier duidelijk gedemonstreerd

Een luchtdichte muuraansluiting wordt hier niet gerealiseerd.

Soms is de werkbare hoogde dusdanig klein dat het onrealistisch is te verwachten dat de isolatie netjes en efficiënt kan worden aangebracht.

Mogelijkheden aanbrengen vloerisolatie per type vloer

Bij het toepassen van vloerisolatie spelen een aantal criteria. Ten eerste de soort vloer en de meest effectief toe te passen systeem. Vloeren zijn te verdelen in houten vloeren en steenachtige [beton]vloeren. We willen stil staan bij de noodzakelijke aandachtspunten voor deze vloeren.

Steenachtige vloeren zijn te verdelen in de beton broodjesvloeren, holle baksteenvloeren en vol gestorte betonvloeren.

Afhankelijk van het type vloer kan er sprake zijn van een niet vlakke oppervlakte. Bij vlakkere vloeren kan hiertegen een isolerende plaat worden gemonteerd.

Of hiermee ook optimaal aan alle verdere aspecten die naast een thermische schil te creëren wordt voldaan, is de moeite waard om te onderzoeken.

Eerder is het belang van een luchtdichte afscherming besproken. Op de afbeelding is te zien hoe in de praktijk de afdichting bij toepassing van platen en een systeem waarbij isolatieschuim werd toegepast en er sprake is van een niet volledig goed werkend systeem.

Kruipruimte isoleren naadloos isoleren van vloer details

Helaas komt het voor dat niet gespecialiseerde bedrijven oplossingen bedenken die op termijn niet werken. Dit door toepassing van ongeschikt isolatiemateriaal of door een onjuiste applicatie. In dergelijke gevallen levert vloerisolatie geen geld op, is er geen terugverdientijd en moeten er extra kosten gemaakt worden om de thermische schil van de woning toch op orde te krijgen.

Kruipruimte isoleren problemen tonzon dekens
Loslatende TonZon dekens

Kruipruimte isoleren problemen glaswol dekens
Foutief aangebrachte glaswol dekens op een PS systeemvloer

Wij hebben met dit artikel een bijdrage proberen te leveren aan het juist duiden van de meest belangrijke aspecten die overwogen moeten worden bij het effectief isoleren van kruipruimtes en vloeren. Wij hopen dat wij instaat zijn geweest op deze manier de nuances rondom dit onderwerp op de juiste manier te duiden. Natuurlijk helpen wij u graag verder met een advies en offerte op maat als u overweegt uw kruipruimte te isoleren. Neem dan vrijblijvend contact op middels deze link naar onze contact pagina: https://onafhankelijkisolatieadvies.nl/contact/

Maak gebruik van onze offertechecker!

Heeft u een offerte van een isolatie partij liggen en toch behoefte dat er nog even naar gekeken wordt? Maak dan gratis en vrijblijvend gebruik van onze offertechecker. Wij kijken zeer zorgvuldig en kritisch naar de offerte die u gekregen heeft en kunnen u wellicht een betere aanbieding doen.

Waarom onafhankelijk isolatie advies

Onafhankelijk en eerlijk advies

Meest complete productaanbod

10 jaar garantie

De beste producten voor de beste prijs

Echte vakidioten met meer dan 20 jaar ervaring